Cercetare

Colaboratorii catedrei, specialişti în domeniul  Tehnologiei medicamentelor au efectuat cercetări pe diverse teme ştiinţifice în vederea  elaborării noilor tehnologii a formelor farmaceutice şi studiul lor biofarmaceutic, în diferite centre universitare şi ştiinţifice din Rusia, Ucraina unde au şi susţinut tezele de doctor în ştiinţe farmaceutice.

În aspect cronologic au fost susţinute următoarele teze:

 1. Trigubenco Ion Mina - „Получение и исследование новых лекарственных форм салициламида, парацетамола и фенацетина“ – conducător ştiinţific, m.c. A.Ş. din URSS, profesor Tenţova Antonina Ion (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1976, la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova.

 2. Barbăroşie Ion Eremei - „Исследованиe в области силиконовых защитных средств для кожного покрова „ – conducător ştiinţific profesor Salo Dumitru Pavel, consultant ştiinţific – doctor în farmacie  Aliuşin Mihail Trofim. Teza a fost susţinută în anul 1977  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).

 3. Polişciuc (Panina) Tamara Petru - „Исследования по применению кoллагена в технологии мазей” – conducător ştiinţific: doctor în farmacie Procopişin Vasile Ilie (or. Chişinău); consultant ştiinţific, profesor Muraviov Ion Alexei  (or. Piatigorsc) . Teza a fost susţinută în anul 1982  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).
 4. Diug Eugen Mihai – „Разработка лекарственной формы новокаинамида для терапии больных с низкой активностью N –ацетилтрансферазы” – conducător ştiinţific, doctor  în farmacie Gladkih Serghei Petru (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1982  la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova.

Din anul 1985 colectivul catedrei îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică asupra temei generale “Elaborarea tehnologiei formelor medicamentoase solide, semisolide şi cercetarea lor biofarmaceutică” (conducătorul temei, d.h.farm., profesor universitar Eugen Diug). Executori: dr. farm., conferenţiarii: Diana  Guranda, Nicolae Ciobanu,  Alexandru Znagovan, Ion Barbăroşie, Tamara Polişciuc; doctoranzii: Baroud Allaa M.Fathi, Ciobanu Cristina, Solonari Rodica.

La tema ştiinţifică generală, de către colaboratorii catedrei, doctoranzi şi competitori au fost susţinute următoarele teze de doctor şi doctor habilitat în farmacie:

 1. Doctor habilitat în farmacie Diug E.M. “Optimizarea compoziţiei, elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a unor forme medicamentoase solide şi semisolide” (consultanţi ştiinţifici: profesor Valeriu Rudic; profesor Victor Ghicvâi) , Chişinău, 1995.
 2. Doctor în farmacie Ciobanu N.T. “ Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a comprimatelor mucoadezive cu fenibut”, Chişinău, 1995 ( conducători ştiinţifici: profesor  Vladimir Spasov (Volgograd), conferenţiar  Eugen Diug)

 3. Doctor în farmacie Znagovan A.S. ” Elaborarea tehnologiei şi cercetarea comprimatelor cu fibre vegetale, tip-ES”, Chişinău, 1997 ( conducător  ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, profesor Vlada Dumbravă).
 4. Doctor în farmacie Guranda (Babără) Diana “ Elaborarea tehnologiei şi cercetarea  biofarmaceutică  a  formelor medicamentoase cu izohidrafural”, Chişinău,1997 (conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, profesor Viorel Prisăcari)

 5. Doctor în farmacie Adib Shanan  (cetăţean al Siriei) “Release of drugs formulated as hard pastes filled into hard gelatin capsules”, Chişinău, 1997 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug).

 6. Doctor în farmacie Cibotari Silvia (competitor, Institutul Naţional de Farmacie) „Cercetarea celulozei microcristaline obţinute din materia primă locală a Republicii Moldova”, Chişinău, 2001 (conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug).

 7. Doctor în farmacie Ramadan al Shdefat (cetăţean al Iordaniei, doctorand catedra Tehnologia medicamentelor) „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a formelor medicamentoase ale Nifedipinei cu cedare prelungită”,Chişinău, 2002 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug).

 8. Doctor habilitat în farmacie, conferenţiar Valica Vladimir „Studiu privind elaborarea unor produse farmaceutice antiinfecţioase. Tehnologie, analiză şi standardizare” , Chişinău, 2003 (consultant ştiinţific, profesor Eugen Diug).

Doctor în farmacie Crudu Dorin „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse extractive din alge”, Chişinău, 2005 (conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug; consultant ştiinţific, academician Valeriu Rudic).