Colaborare internaţională

Mobilitatea personalului academic universitar

Nr.

Nume, prenume, grad şi titlu ştiinţific

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii (stagii, activitate didactică, cercetare etc.)

Durata deplasării

Rezultate obţinute, impactul vizitei

1.

Diug Eugen, dr. hab. în farm., profesor universitar România,

UMF Târgu Mureş

Stagiune didactică şi de cercetare 01.03.2009-

01.04.2009

Încheiat Contract de colaborare

2.

Guranda Diana, dr. în farm., conf. univ. România,

USMF ”Iuliu Haţieganu”,

Cluj Napoca

Stagiune didactică şi de cercetare 01.03.2012-

01.04.2012

Optimizarea procesului didactic

3.

Ciobanu Cristina,

Asistent, doctorand fără frecvenţă

România,

USMF ”Iuliu Haţieganu”,

Cluj Napoca

Stagiune de cercetare 01.02.2013-

01.08.2013

Lucru asupra tezei de doctor în farmacie

Vizite ale specialiştilor de peste hotare

30.10.2009. Participarea la lansarea de carte Tratat de Tehnologie farmaceutică în 3 volume.

Autor – coordonator Popovici Iuliana, dr. în farmacie, membru cor. al Academiei de Ştiinţe Medicale din România.

Co-autori: Ileana Cojocaru, dr. în farmacie, conferenţiar, Secretar ştiinţific UMF „Gr.T.Popa”, Luminiţa Ochiuz, doctorand România, (UMF „Gr.T.Popa”, Iaşi),  Ciurba Adriana, dr., conferenţiar (UMF Târgu Mureş, România).

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior de peste hotare

Acord de colaborare Nr. 2580 din 23.03.2009, facultatea de Farmacie, UMF Târgu Mureş.