Istoric

Catedra Tehnologia medicamentelor a fost fondată la 18 iunie 1984 în rezultatul reorganizării catedrei Farmacie în catedrele Organizare şi economie farmaceutică şi Tehnologia medicamentelor şi farmacognozie. În noiembrie 1991, aceasta din urmă a fost  numită  Tehnologia medicamentelor, dat fiind separarea disciplinei Farmacognozie şi botanică farmaceutică. Până în septembrie 1998, catedra se afla în blocul de studii al facultăţii  Farmacie, etajul II. În  septembrie 1998, conform Hotărârii  Biroului Senatului Universităţii din 19 decembrie 1997,  catedra a fost transferată în incinta Farmaciei universitare (str. Nicolae Testemiţanu, 22). Din anul 1984 şi până în prezent, şef de catedră este dl Eugen Diug, doctor habilitat în farmacie, profesor universitar.

Până la momentul actual,  colaboratorii catedrei au editat 23 de lucrări metodice, inclusiv 2 manuale, 2 compendii, 2 capitole în tratatul de Tehnologie farmaceutică (ed. Polirom, Iaşi, 2009), şi au publicat 345 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 dicţionare. Sub conducerea catedrei,  studenţii au elaborat şi au susţinut 164 de teze de diplomă. Membrii catedrei deţin 18 brevete de invenţii şi 31 de certificate de inovaţie; cu participarea lor au fost elaborate tehnologiile a circa 80 de produse farmaceutice.

Din anul 1991 până în prezent, s-au  susţinute o teză de doctor habilitat în farmacie (prof. univ. Eugen Diug, 1995) şi 3 teze de doctor în farmacie (conf. univ. Nicolae Ciobanu, 1995;  conf. univ. Diana Guranda, 1997; conf. univ. Alexandru Znagovan, 1997). La catedră şi-au făcut studiile doctorat şi au susţinut tezele de doctor în farmacie 4 persoane: Adib Shanan, cetăţean al Siriei (1997); Cibotari Silvia (2001); Ramadan al Shdefat, cetăţean al Iordaniei (2002); Dorin Crudu (2005).  Actualmente, studiile  doctorat şi le efectuează alte 3 persoane: Baroud Allaa M. Fathi (cetăţean al Siriei), Rodica Solonari şi Cristina Ciobanu.

În  ultimii 5 ani, la specialitatea Tehnologia medicamentelor industriale şi-au făcut studiile în rezidenţiat prin contract, după un program de 3 ani, 4 cetăţeni din Siria, 1 –  din India şi  1 -   din Sudan.

Catedra, în activităţile sale de instruire şi de cercetare, colaborează cu mai multe instituţii de cercetare şi universităţi: Institutul de Microbiologie și Institutul de Chimie al AŞ din RM, catedrele de Tehnologie farmaceutică de la Universităţile de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş (România); catedra Tehnologia medicamentelor de la Academia farmaceutică din Harkov (Ucraina) etc.