Публикации

Книги, дидактические работы:

 1. Diug Eugen, Trigubenco Ion. Tehnologia medicamentelor în farmacie, Chişinău, ed. Universitas, 1992, 332 p.
 2. Barbăroşie Ion, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae Tehnologia medicamentelor industriale, Chişinău, ed. “Ştiinţa”, 1993, 683 p.
 3. Diug Eugen Mihai, Diug Octavian. Forme farmaceutice încapsulate. Capsule (Capitolul XXXIII). În: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru Tehnologie farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi, 2009, Vol. 3, p. 181-286.
 4. Popovici Iulaiana, Diug Eugen Mihai, Diug Octavian, Şaramet Gabriel.  Forme farmaceutice solide cu particule aglomerate sau agregate şi compactate. Comprimate.  (Capitolul XXXV). În: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru. Tehnologie farmaceutică, tratat, Editura „Polirom”, Iaşi, 2009, Vol. 3, p. 385-557.
 5. Diug Eugen, Guranda Diana. Biofarmacie şi farmacocinetică. Compendiu, Chişinău, Ed. „Universul”, 2009, 143 p.
 6. Guranda Diana. Tehnologia medicamentelor extemporale. Lucrări practice pentru studenții anului 3 facultatea de farmacie. Chișinău, 2011, 151 p. (varianta electronică). Biblioteca USMF.
 7. Guranda Diana, Vâlcu Silvia. Labour work guide for Biopharmacy and Pharmacokinteics for 5-year students of pharmacy phaculty, Chișinău, 2011, 49 p.
 8. Eugen Diug, Diana Guranda, Tamara PoliȘciuc, Rodica Solonari. Tehnologie farmaceutică extemporală. Compendiu. Ed. Universul, Chișinău, 2013, 160 p.
 9. Znagovan Alexandru, Ciobanu Nicolae, BarbăroȘie Ion. Tehnologie farmaceutică industrială. Compendiu, Chișinău, 2013, 365 p. (versiunea electronică) – www.technopharm.ucoz.com.

  Монографии, словари:

 1. Diug Eugen, Nistreanu Anatolie, Safta Vladimir. Dicţionar rus-român pentru farmacişti. Chişinău, 1993, 267 p.
 2. Popovici Iu., Lupuleasa D., Hriscu A., Diug E., Safta V. ş.a. Dicţionar farmaceutic, Bucureşti, 1997, 477 p.
 3. Diug Octavian, Diug Eugen.  Specia Chelidonium majus L. – sursă de noi forme farmaceutice, Chişinău, ed. „Digital Hardware” SRL, 2010, 162 p.

Статьи опубликованные в национальных журналах (категория Б):

 1. Ciobanu Cristina, Osipov Artiom, Diug Octavian.  Studiul extracţiei flavonoidelor din frunzele speciei Myrtus communis L. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, 1 (24), p. 71-73.
 2. Ciobanu Nicolae, BRumăreL Mihail l, Ciobanu Ala, Orlioglo Marina. Studiul nivelului accesibilităţii bolnavilor oncologici la analgezicele opioide. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, 1 (24), p. 22-26.
 3. Ciobanu Nicolae, Uncu Livia, Damaschin Natalia, Fabian Ludmila, Postica Margarita . Evaluarea fitochimică a uleiului volatil de busuioc. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, 1 (24), p. 22-26.
 4. Diug Eugen, Guranda Diana, Diug Octavian.  Ciobanu Cristina.  Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a medicamentelor. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, 1 (24), p. 36-43.
 5. Solonari Rodica, Diug Eugen, Guranda Diana, Diug Octavian.  Aspecte biofarmaceutice şi farmacocinetice de administrare a fenobarbitalului la copii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, 1 (24), p. 114-119.

Статьи опубликованные в национальных журналах (категория Ц):

 1. Baroud Allaa M. Fathi. Studiul fizic al comprimatelor cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală. În:  Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Universul”, 2008, nr. 1-2, p. 24-28.
 2. Diug Eugen, Diug Octavian, Baroud Allaa M. Fathi. Comprimate cu dezagregare şi dizolvare rapidă În: Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Universul” nr. 1-4, 2007, p. 22-34.
 3. Diug Octavian, Gonciar Veaceslav, Diug Eugen. Studiul toxicităţii acute a sucului proaspăt din specia Chelidonium majus L. În: Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Universul”, 2007, nr. 1-4, p. 15-21.
 4. Nistreanu Anatolie A., Cuciuc Natalia. Analiza saponozidelor izolate din specia Solidago canadensis L. În: Anale ştiinţifice, ed. IX-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, 2008, p.328-330.
 5. Solonari Rodica. Studiul recepturii pulberilor extemporale pentru copii în farmaciile de producere din municipiul Chişinău. În: Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Universul”, 2008, nr. 1-2, p. 20-23.
 6. Tihon Iurie, Uncu Livia, Ciobanu Nicolae, Valica Vladimir, Ghicavâi Victor. Tehnologia şi analiza soluţiei injectabile metiferon 10%. În:  Anale ştiinţifice, ed. IX-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF,Chişinău, 2008, p.289-294.
 7. Uncu Livia, Ciobanu Nicolae, Ciobanu Cristina, Prisacari Viorel, Vâslouh Oxana. Tehnologia şi determinarea disponibilităţii farmaceutice pentru unguentele cu Izohidrafural. În: Anale ştiinţifice, ed. IX-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF,Chişinău, 2008, p. 273-279.
 8. Uncu Livia, Staver Olga, Valica Vladimir, Guranda Diana, Prisacari Viorel. Tehnologia, analiza şi standardizarea soluţiei Uzofural 0,05%. În: Anale ştiinţifice, ed. IX-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF,Chişinău,  2008, p.270-273.
 9. Baroud Allaa M. Fathi, Diug Octavian,  Diug Eugen.  Optimizarea formulăriicomprimatelor orodispersabile cu spironolactonă.  În: Revista Farmaceutică a Moldovei,Chişinău, ed. „Universul”, 2008, nr. 3-4, p. 6-10.
 10. Baroud Allaa M. Fathi. Studiul metodelor de dezagregare a comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă. În: Anale ştiinţifice, ed. X-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, 2009, p. 356-360
 11. Ciobanu Nicolae, Cotelea Tamara. Vasile Procopişin – har, suflet şi spirit consacrat farmaciei. În: Anale ştiinţifice, ed. X-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, 2009, p. 304-307
 12. Dogotari Liliana, Iapără Angela. Studiul disponibilităţii farmaceutice a spironolactonei din comprimate. În: Anale ştiinţifice, ed. X-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, 2009, p. 360-364
 13. Nistreanu Ghenadie, Grosu Petru. Determinarea spectrofotometrică acoeficientului de distribuţie al nitratului de propiconazol în sistemul binar octanol-apă la valori diferite ale pH-ului fazei apoase. În: Anale ştiinţifice, ed. X-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, 2009, p. 352-356
 14. Solonari Rodica, Diug Octavian, Diug Eugen, Ciochină Maria.  Optimizarea formulării capsulelor operculate cu fenobarbital pentru copii.  În: Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Universul”,  2008, nr. 3-4, p. 11-14.
 15. Baroud Allaa M. Fathi, Casian Igor, Diug Eugen, Guranda Diana, Diug Octavian. Studiul disponibilităţii farmaceutice a spironolactonei din comprimate orodispersabile. În: Anale ştiinţifice, ed. XI-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, USMF, 2010, p. 456-459.
 16. Ciobanu Nicolae, Cotelea Tamara. Conferenţiar universitar Ion Trigubenco – la un popas aniversar în călătoria eternă (1940-2008). În: Anale ştiinţifice, ed. XI-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, USMF, 2010, p. 417-419.
 17. Ciobanu Nicolae, Uncu Livia, Bobrov Elena, Prisacari Viorel, Buraciov Svetlana.  Elaborarea formulei unguentului combinat cu izohidrafural şi metiluracil şi a metodei de extracţie a principiilor active din forma farmaceutică. În: Anale ştiinţifice, ed. XI-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, USMF, 2010, p. 420-423.
 18. Solonari Rodica. Aspecte biofarmaceutice şi farmacocinetice de administrare a captoprilului la copii. În: Anale ştiinţifice, ed. XI-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele USMF, Chişinău, USMF, 2010, p. 460-465.
 19. BAROUD A. M. F., DIUG O., DIUG E. Optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele Universităţii, Ch.: CEP Medicina,  2011, p. 393-398.
 20. Baroud Allaa M. Fathi, Diug Octavian. Evaluarea biofarmaceutică şi farmacocinetică a maleatului de clorfeniramină. În: Revista Farmaceutică a Moldovei, Chişinău, ed. „Sirius”, 2011, nr. 1-4, p. 24-26.
 21. Solonari Rodica, Tihon Iurie, Cozlovschi Ecaterina. Standartizarea capsulelor cu spironolactonă pentru copii în doze de  6 mg şi 12 mg. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinau, 2011, nr.1-4, p. 6-9.
 22. Baroud Allaa M.Fathi,Diug Octavian, Diug Eugen. Studiul capacităţii de umectare şi a porozităţii comprimatelor orodispersabile cu spironolactonă. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, 17-19 octombrie, Chişinău, 2012, p. 289-292.
 23. Diug Octavian, Baroud Allaa M.Fathi, Diug Eugen. Studiul proprietăţilor fizice ale comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, 17-19 octombrie, Chişinău, 2012, p. 285-288.
 24. Solonari Rodica. Tihon Iurie, Vâslouh Oxana, Cozlovschi Ecaterina. Stabilitatea şi termenul de valabilitate a capsulelor cu spironolactonă pentru copii. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, 17-19 octombrie, Chişinău, 2012, p. 293-295.
 25. CIOBANU C., CALALB T., DIUG E. Morfo-biometria plantelor de CYNARA SCOLIMUS L., cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de cultivare a plantelor medicinale a USMF „Nicolae Testemiţanu”. În:  Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele Universităţii, Ch.: CEP Medicina,  2011, p. 431-436.
 26. SOLONARI R., DIUG O., COZLOVSCHI E. Aspecte biofarmaceutice şi farmacocinetice de administrare a spironolactonei la copii. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele Universităţii, Ch.: CEP Medicina,  2011, p. 398-402.
 27. Tihon Iurie, Solonari Rodica, Viscun Tatiana şi a. Elaborarea metodei HPLC de determinare cantitativă a Captoprilului în capsule operculate pentru copii 1,2 şi 3 mg. În:  Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinau, 2011, nr.1-4, p. 10-12.
 28. ŢURCAN T., NISTREANU A., DIUG E., CORCODEL N. Studiul extracţiei flavonozidelor din specia Centaurea cyanus L.  În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XII-a, vol. 1 „Probleme medico-biologice şi farmaceutice”, Zilele Universităţii, Ch.: CEP Medicina,  2011, p. 436-440.
 29. Uncu Livia, Iuresco T., Parii S., Ciobanu Nic. Utilizarea medicamentelor combinate în tratamentul maladiilor otorinolaringologice. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinau, 2011, nr.1-4, p. 32-36.
 30. Znagovan Alexandru, Gonciar Veaceslav, Ciobanu Nicolae şi a.  Elaborarea tehnologiei şi analiza gelurilor cu carbopol. În: Revista Farmaceutică a Moldovei. Chişinau, 2011, nr.1-4, p. 20-23.
 31. Ciobanu Cristina, Calalb Tatiana, Diug Eugen. Totalul polifenolic in produsul vegetal cynarae folia recoltat în Republica Moldova. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. VIII-a, vol.1  Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Chişinau, 2012, p. 310-313.

Статьи опубликованные в национальных / международных коллекциях:

 1. Чобану Кристина. Морфо-анатомическое изучение листьев артишока Сynara scolymus L., выращенного в условиях республики Молдова. B: Материалы I международной научной конференции «Современная фитоморфология», 24-26 апреля 2012, Львов, с. 145-148.

Коммуникации в международных конгрессах (национальные / международные ):

 1. Baroud Allaa M. Fathi, Diug Octavian. Evaluarea umectării  şi dezagregării comprimatelor orodispersabile. Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p.75-76
 2. Ciobanu Nadejda, Ciobanu Nicolae. Evoluţia pregătirii cadrelor farmaceutice în Republica Moldova. Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p. 101-102.
 3. Ciobanu Nicolae, Uncu Livia. Învăţământul farmaceutic superior – oportunităţi şi perspective.  Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p. 95-96.
 4. Solonari Rodica, Diug Octavian, Diug Eugen. Optimizarea formulării capsulelor cu captopril pentru copii. Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p.80-81.
 5. Valica Vladimir, Ciobanu Nicolae, Uncu Livia. Evoluţia ştiinţei farmaceutice în Republica Moldova. Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p. 103-104.
 6. Znagovan Alexandru, Gaibu Veaceslav, Cernâh Natalia. Formularea şi analiza produsului extractiv din rădăcinile de hrean cu sirop de miere de albini.  Al VI-lea Congres al farmaciştilor din Republica Moldova. Rezumatele lucrărilor ştiinţifice. Chişinău, 2009, p. 91-92.
 7. Guranda Diana, Diug Eugen, Grîu Cristina, Diug Octavian.   Studies based on the formulation of the cervical osmotic dilator with magne csium sulfate. The XIVth National Congress of Pharmacy from Romania. Târgu-Mureş, October 13-16, 2010, Scientific abstracts, University Press Târgu-Mureş, 2010, p. 88.
 8. Uncu Livia, Ciobanu Nicolae, Valica Vladimir şi a. Analysis of ointment containing isohydrafural.  The XIVth National Congress of Pharmacy from Romania. Târgu-Mureş, October 13-16, 2010, Scientific abstracts, University Press Târgu-Mureş, 2010, p. 27-28..
 9. Znagovan Alexandru, Pamujac Ludmila, Mânăscurtă Ghenadie, Tataru Nicolae . Elaborarea compoziţiei şi analiza unei forme adezive cu conţinut de extract de Propolis. Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii”, Chiţinău, 2010, v.26, p. 216-221.
 10. Baroud Allaa M. Fathi. Formulation and research of the solid dispers systems of spironolactone. 4th International Medical Congress for Students and Yang Doctors, MedEspera, may 17-19, 2012, Chisinau, Abstract book, 2012, p. 248.
 11. Ciobanu Cristina, Spatari Maria, Tihon Iurie. Studiul comparativ al metodelor de extracţie pentru C. scolymus L. cultivata in R. Moldova”. 4th Intern. Medical Cong. for Stuents anYoung Doctors, MedEspera: May 17-19, 2012, Chisinau, Rep. of Moldova: Abstract Book.Ch.: S.n.,2012  – p.232.
 12. VITREC NATALIA, (GURANDA DIANA). The metiluracul formula development and availability research of the active principles. 4th International Medical Congress for Students and Yang Doctors, MedEspera, may 17-19, 2012, Chisinau, Abstract book, 2012, p. 244.
 13. Ciobanu Cristina. Biological aspects of Cynara scolymus L. cultivated in the Republic of Moldova. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. Санкт-Петербург. Tом 10/2012/2 с. M 43.
 14. Ciobanu Cristina. Determination of the total phenolic and total flavonoid contents in Cynara scolymus L. extracts. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. Санкт-Петербург.  том 10/2012/2 с. M 43.
 15. Ciobanu cristina. Листовая поверхность растения артишока колючего Сynara scolymus L., выращенного в условиях  республики Молдовы. Материалы Международной научной конференции «Дендрология, цветоводсто и садово-парковое строительсто», посвященной 200-летию Никитского ботанического сада, 5-8 июня, г. Ялта, Украина, 2012, с.236.
 16. Jitaru mariana, (Guranda Diana, Tihon iurie). Elaboration and study of cervical osmotic systems with papaverine hydrochloride. 4th International Medical Congress for Students and Yang Doctors, MedEspera, may 17-19, 2012, Chisinau, Abstract book, 2012, p. 252.