contacts

Catedra de tehnologie a medicamentelor

Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin”,
str. Nicolae Testemițanu, 22,
mun. Chişinău, MD-2025,
Republica Moldova

Farmacia Universitara, Str. Nicolae Testemitanu, 22