Default Header Image

Cercetare

Activitatea de cercetare

       Colaboratorii catedrei, specialişti în domeniul  Tehnologiei farmaceutice au efectuat cercetări pe diverse teme ştiinţifice în vederea  elaborării de noi tehnologii a formelor farmaceutice şi studiul lor biofarmaceutic, în diferite centre universitare şi ştiinţifice din Rusia, Ucraina, România unde au şi susţinut tezele de doctor habilitat și doctor în ştiinţe farmaceutice.

În aspect cronologic au fost susţinute următoarele teze:

 1. Trigubenco Ion Mina „Получение и исследование новых лекарственных форм салициламида, парацетамола и фенацетина“ – conducător ştiinţific, m.c. A.Ş. din URSS, profesor Tenţova Antonina Ion (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1976, la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova, fiind doctorand.
 2. Barbăroşie Ion Eremei „Исследованиe в области силиконовых защитных средств для кожного покрова „ – conducător ştiinţific profesor Salo Dumitru Pavel, consultant ştiinţific – doctor în farmacie  Aliuşin Mihail Trofim.   Teza a fost susţinută în anul 1977,  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).
 3. Polişciuc (Panina) Tamara Petru „Исследования по применению кoллагена в технологии мазей”– conducător ştiinţific: doctor în farmacie Procopişin Vasile Ilie (or. Chişinău); consultant ştiinţific, profesor Muraviov Ion Alexei  (or. Piatigorsc) . Teza a fost susţinută în anul 1982,  la Institutul de Farmacie din or. Harcov (Ucraina).
 4. Diug Eugen Mihai „Разработка лекарственной формы новокаинамида для терапии больных с низкой активностью N –ацетилтрансферазы” – conducător ştiinţific, doctor  în farmacie Gladkih Serghei Petru (or. Moscova). Teza a fost susţinută în anul 1982  la Institutul de medicină „I.M. Secenov” din or. Moscova.

Din anul 1985 colectivul catedrei îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică asupra temei generale “Elaborarea tehnologiei formelor medicamentoase solide, semisolide şi cercetarea lor biofarmaceutică” (conducătorul temei, d.h.farm., profesor universitar Eugen Diug). Executori: dr. șt. farm., conferenţiarii: Diana  Guranda, Nicolae Ciobanu,  Alexandru Znagovan, Tamara Polişciuc; Cristina Ciobanu, asistent Solonari Rodica, doctorand: Mihail Anton.

La tema ştiinţifică generală, de către colaboratorii catedrei, doctoranzi şi competitori au fost susţinute următoarele teze de doctor şi doctor habilitat în științe farmaceutice:

 1. Doctor habilitat în șt. farm. Diug E.M. “Optimizarea compoziţiei, elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a unor forme medicamentoase solide şi semisolide” (consultanţi ştiinţifici: prof. univ. Valeriu Rudic; prof. univ. Victor Ghicvâi) , Chişinău, 1995.
 2. Doctor în șt.farm. Ciobanu N.T. “ Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a comprimatelor mucoadezive cu fenibut”, Chişinău, 1995 ( conducători ştiinţifici: profesor  Vladimir Spasov (Volgograd), conf.univ. Eugen Diug)
 3. Doctor în șt. farm. Guranda (Babără) Diana “ Elaborarea tehnologiei şi cercetarea  biofarmaceutică  a  formelor medicamentoase cu izohidrafural”, Chişinău,1997 ( conducător ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, prof.univ. Viorel Prisacari)
 4. Doctor în șt. farm. Znagovan A.S. ” Elaborarea tehnologiei şi cercetarea comprimatelor cu fibre vegetale, tip-ES”, Chişinău, 1997 ( conducător  ştiinţific, profesor Eugen Diug, consultant ştiinţific, prof.univ. Vlada Dumbravă).
 5. Doctor în șt. farm. Adib Shanan  (cetăţean al Siriei) “Release of drugs formulated as hard pastes filled into hard gelatin capsules”, Chişinău, 1997 ( conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug ).
 6. Doctor în șt. farm.  Cibotari Silvia (competitor, Institutul Naţional de Farmacie) „Cercetarea celulozei microcristaline obţinute din materia primă locală a Republicii Moldova”, Chişinău, 2001 ( conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug ).
 7. Doctor în șt. farm.  Ramadan al Shdefat (cetăţean al Iordaniei, doctorand catedra Tehnologia medicamentelor) „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea biofarmaceutică a formelor medicamentoase ale Nifedipinei cu cedare prelungită”,Chişinău, 2002 (conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug ).
 8. Doctor habilitat în șt. farm., Valica Vladimir „Studiu privind elaborarea unor produse farmaceutice antiinfecţioase. Tehnologie, analiză şi standardizare” , Chişinău, 2003 (consultant ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug).
 9. 9.      Doctor în șt. farm. Crudu Dorin „Elaborarea tehnologiei şi cercetarea formelor farmaceutice cu produse extractive din alge”, Chişinău, 2005 (conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug; consultant ştiinţific, academician Valeriu Rudic).
 10. Doctor în șt. farm., Baroud Allaa M. Fathi „Formularea și studiul comprimatelor cu dezagregare și dizolvare rapidă în cavitatea bucală”, Chișinău, 2013, (cetățean al Siriei),  (conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug ).
 11. Doctor în șt. farm. Ciobanu Cristina (doctorand Catedra de tehnologie a medicamentelor) „Cynara scolymus L – sursă de noi produse farmaceutice” Chişinău, 2015, ( conducător ştiinţific, prof. univ. Eugen Diug, consultant științific, dr. hab. biol. Tatiana Calalb).
 12. Doctor în șt. farm. Solonari Rodica (doctorand Catedra de tehnologie a medicamentelor) „Tehnologia, calitatea și standardizarea pulberilor dozate cu spironolactonă, fenobarbital și captopril pentru copii”,  Chișinău, 2017 (conducător ştiinţific, prof.univ. Eugen Diug).

 

Participări în proiecte

1. Proiect de stat „Preparate noi din seminţe de struguri pentru medicină,veterinărie şi agricultură”, nr. 01 05 MD 02” , 2004-2007.

2. Proiect de stat „Evaluarea activităţii preparatelor medicamentoase şi agricole obţinute în baza substanţei biologic active ENOXIL, în condiţii clinice şi de câmp”, nr. 07.44.01.05 PA, 2007-2009.

3. Proiect instituţional „Studii privind elaborarea şi implimentarea medicamentelor destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi”, nr. 521 INST din  12.01.2011 (cod: 11.817.09.15A);

4. Proiect de transfer tehnologic „Implimentarea în practica medicală a capsulelor Neamon-Hepa pentru tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice”, nr. 63T din 09.01.2008.

5. Proiect instituțional ”Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materie primă locală”  Codul proiectului: 06.420.039A.

6. Proiectul naţional al Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu”, “Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune hepato-protectoare şi antimicrobiană” (2011-2014).

7. Proiectul naţional al Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu”, “Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune antioxidantă, antiinflamatoare şi hepatoprotectoare” (2015-2018).

8. Proiect internațional bilateral (USMF „Nicolae Testemițanu”; UMF Gr. T. Popa, Iași; Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România) „Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului cutanat”,cifrul 16.80013.5107.21/Ro (01.09.2016 – 31.08.2018)