Default Header Image

Colaborare internaţională

Cooperare internatională

Catedra de  tehnologie a medicamentelor

a/s 2017/2018

Nr/o

Denumirea activității, evenimentului

Locul, perioada organizării

1. Proiect bilateral de mobilitate internatională „Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului cutanat”,

 

cifrul 16.80013.5107. 21/Ro

Director de proiect: dr. hab. șt. farm., prof. univ.

Diug Eugen

Parteneri implicați: CO, P1, P2;

CO – unitatea coordonatoare – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, Romania;

P1 – unitatea coordonatoare – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova;

P2 – partener – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Romania.

România-Republica Moldova

 

01.09.2016-31.08.2018. 

 

2. WorkShop ”Current Status and Future Perspectives in the Therapy of Skin Cancer Through Nanotechnological Approaches”

 

organized within the International Mobility Project Romania – Republic of Moldova, PN3-P3-227 / 20.09.2016-30MB/2016  ”Mesoporous Silica as Topical Nanocarriers for Local Therapy of Skin Cancer”

Invited speaker: Prof. Jose E. Peris Ribera, PhD

Department of Pharmacy, Pharmaceutical Technology and Parasitolgy, University of Valencia, Spain

Chisinau, 24th November 2017

 

Participanți: 60 persoane

3. MOBILITATE: CEEPUS Mobility: CIII-RO-0010-12-1718-M-113487

 

TIPUL MOBILITĂȚII: Profesor

 

Perioada: 15.03 – 15.04.2018

 

Universitatea din Varșovia, facultatea de chimie, Polonia

responsabil: dr. hab., prof., Ewa Pobozy

scopul mobilității: bioanaliză – predare și învățare;

participant: conf. univ., dr. șt. farm., Cristina Ciobanu