Default Header Image

Publicaţii

Publicații 2015-2018

 

Monografii, dicţionare:

 1. Diug, O., Diug, E., Safta, Vladimir. (contribuție). In: Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa, Lăcrămioara  Ochiuz. Dicționar Farmaceutic, ed. a III-a, Editura „Polirom”, Iași, 2014, 943 p. ISBN print: 978-973-46-4383-7

 

Manuale, compendii, lucrări didactice:

 

 1. GURANDA, D.; POLIȘCIUC, T. Emulsii farmaceutice. Indicație metodică pentru studenții de la Farmacie.Chișinău, 2017. 25 p. CZU: 615.451.23(076).

 

 

Articole în reviste naționale (categoria B):

 

 1. COJOCARU-TOMA, M.; NISTREANU, A.; CIOBANU, N.; CRIȘAN, G.; ONIGA, I.; BENEDEC, D.;HANGANU, D.; TĂMAȘ, M.; UNGUREANU, I. Studiul acțiunii antioxidante a unor plante medicinale din colecția CȘCPM USMF “Nicolae Testemițanu” prin utilizarea testului DPPH. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Secția Științe Medicale. Chișinău, R. Moldova, nr. 1(50) 2016, 208-213, ISSN 1857-0011.
 2. CIOBANU, C. Dinamica acumulării principiilor active în frunzele de Cynara scolymus L., cultivată în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Știinţe. Ştiinţele vieţii. 2015,  1(325), 144-151. ISSN 1857-064X
 3. CIOBANU, C.; DIUG, E.; CALALB, T.; TOMUȚĂ, I; ACHIM, M. Optimizarea metodei de extracţie cu ultrasunet a principiilor active din specia Cynara scolymus L. Curierul Medical. 2015, 58(2), 23-28. ISSN 1857-0666

 

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri (naţionale / internaţionale):

 

 1. SOLONARI, R. Stability study of phenobarbital capsules for children. Medical Journal of West Kazahstan. 2015, 1(41), 32. ISSN 1814-5620
 2. CHIRU, T.; NISTREANU; A.; CIOBANU, N.; UNGUREANU, I. Centaurea cyanus L. extracts – source of antioxidants. In: The 12th National Symposium with International Participation. Medicinal plants – present and perspectives. September 6-9, 2016, Piatra Neamț, Romania, p. 140-141. ISSN:1223-6578.
 3. CIOBANU, C., DIUG, E. Quality and saftey of oral tablets obtained from Cynara scolymus L.  In: Dubai International Pharmaceuticals and Technologies Conference and Exhibition, on the 21st edition. Dubai, EAU, 2016, p. 83.
 4. CIOBANU, C.; DIUG, E.; CALALB, T.; CIOBANU, N. Cynara scolymus L. sursă naturală de antioxidanţi fenolici. In: Volum rezumate Congresul Național de Farmacie din Romania, ediția a XVI a. București, România,  2016, p. 219. ISSN 2537 2823. ISSN-L 2537-2823.
 5. DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A.; COTELEA, T.; TINCU, S. Studiul inhibitorilor histaminici de origine vegetală. In: Volum rezumate Congresul Național de Farmacie din Romania, ediția a XVI a. București, România 2016, p. 212. ISSN 2537 2823.ISSN-L 2537-2823.
 6. TINCU, S.; COTELEA, T.; DOLGHIERU, N.; ZNAGOVAN, A.Cânepa, drog abuziv sau potențial medicamentos.In: Volum rezumate Congresul Național de Farmacie din Romania, ediția a XVI a.București, România,  2016, p. 108. ISSN 2537 2823. ISSN-L 2537-2823.
 7. ZNAGOVAN, A; VIDIBONSCHII, V.; COTELEA, T.; TREAPIŢINA, T.; NISTREANU, A.; TINCU, S. Studiul produsului complex al alcaloizilor din specia Berberis vulgaris cu ciclofosfan.  In: Volum rezumate Congresul Național de Farmacie din Romania, ediția a XVI a. București, România,  2016, p. 190. ISSN 2537 2823. ISSN-L 2537-2823.
 8. ANTON, M.; DIUG, E.; DIUG, O. Studiu de actualizare a spectrului antimicrobian al azitromicinei. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 24. ISSN 1812-5077.
 9. BÎLICI, E., UNCU, A.,  SMETANSCAIA, A., VÎSLOUH, O., CIOBANU, N., BIBIRE, N., NEGREȘ, S., UNCU, L. Determinarea spectrofotometrică a propiltiodiazolochinazolin-onă la etapa de preformulare a capsulelor. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 14. ISSN 1812-5077.
 10. CALALB, T., FURSENCO, C., DIUG, E. Studiul fitochimic al compușilor fenolici în tincturile mama obținute din părți aeriene și rizomi ai speciei Potentilla anserina L.Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei.Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 18. ISSN 1812-5077.
 11. COJOCARU-TOMA,  M., PARII, S., CIOBANU, N., NICOLAE, E., GHERMAN, T., ROMAȘCU, S. Toxicitatea acută a unor extracte de plante medicinale din colecția Centrului Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF ”Nicolae Testemițanu”.Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 20. ISSN 1812-5077.
 12. GÎNCU, G.; GURANDA, D. Eficacitatea tratamentului complex cu ursofalk al pacienţilor cu colestază nonchirurgicală de diversă geneză. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, 1-2, p. 21. ISSN 1812-5077.
 13. GURANDA, D.; DONICI, E.; CORNEA, V. Studiul preparatelor medicamentoase oftalmice în Republica Moldova. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 23. ISSN 1812-5077.
 14. GURANDA, D.; SOLONARI, R.; GÎNCU, G.; IVAS, M. Studiul şi analiza pulberilor cu hopantenat de calciu întîlnite în farmacoterapia pediatrică. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”.Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 22 ISSN 1812-5077.
 15. POLIȘCIUC, T.; ALTHALABI, A. Receptura extemporală a unguentelor în tratamentul arsurilor. Materialele conferinţei ştiinţifice în memoriam profesorului Filip Babilev ”80 ani de la naștere”. Revista farmaceutică a Moldovei. Chişinău, 2016, Nr. 1-2, p. 23. ISSN 1812-5077.
 16. CHIRU, T.; POMPUȘ-MURA, I.; CIOBANU, N.; CASIAN I. Analiza comparativă a conținutului de compuși fenolici în fructe de mur Rubus fruticosus L. În: Provocări ale farmacoterapiei contemporane. Volum de rezumate Conferința Națională de Farmacie clinică, ediția a doua, 15-17 iunie, București, 2017, p. 207-210.
 17. COJOCARU -TOMA, M.; ANCUCEANU, R.; CIOBANU, N.; PARII; S., NICOLAI, E. Acțiunea antioxidantă și toxicitatea acută pentru produsele extractive  de Agrimonia eupatoria și Cichorium intybus L. În: Provocări ale farmacoterapiei contemporane. Volum de rezumate Conferința Națională de Farmacie clinică, ediția a doua, 15-17 iunie, București, 2017, p. 210- 212.