Default Header Image

Tehnologia medicamentelor industriale

 

 

 

PLANUL CALENDARISTIC

al prelegerilor la TEHNOLOGIA FARMACEUTICĂ II (industrială) pentru studenţii anului IV (semestrul 8, a.u. 2019)

N

DATA

TEMA

N ore

1

06.02.2019

Capsule gelatinoase.

Caracteristica, clasificarea. Metode de fabricare. Controlul calităţii.

 

2

2

20.02.2019

Comprimate.Caracteristica. Schema tehnologica de fabricare a  comprimatelor. Substantele auxiliare folosite la prepararea comprimatelor.Influenţa substanţelor auxiliare şi diluanţilor asupra efectului terapeutic a substanţelor medicamentoase din comprimate.

 

2

3

06.03.2019

Importanţa şi tipurile de granulare.Verificarea calităţii granulatelor. Presarea directă, maşini de comprimat.Caracteristica.Influenţa tipului de granulare asupra biodisponibilităţii substanţelor medicamentoase.

 

2

4

20.03.2019

Acoperirea comprimatelor cu învelişuri (prin drajefiere clasică, prin comprimare, cu filme). Verificarea calităţii comprimatelor. Căile de desăvîrşire şi perspectivele dezvoltării, ambalarea şi conservarea comprimatelor.

 

2

5

03.04.2019

Formele medicamentoase sterile şi preparate aseptice. Cerinţele făţă de forme medicamentoase injectabile. Condiţiile de preparare, regulile G.M.P. Solvenţi folosiţi la prepararea soluţiilor injectabile. Obţinerea apei demineralizate şi apei pentru injecţii în condiţii de uzină. Solvenţi neapoşi.

 

2

6

17.04.2019

Sticla şi polimerii folosiţi la producerea fiolelor, flacoanelor. Formarea fiolelor şi pregătirea lor pentru umplere.

 

2

7

08.05.2019

Tehnologia soluţiilor injectabile,stibilizarea şi purificarea.Metode de înfiolare a soluţiilor şi sudare a fiolelor. Metodele de sterilizare.

 

2

8

22.05.2019

Verificarea calităţii soluţiilor înfiolate.Etichetarea şi ambalarea. Problema mecanizării complexe şi automatizării producerii soluşiilor injectabile în fiole. Perfuzii.

3

 

Total

 

17

 

PLANUL CALENDARISTIC

al lucrărilor de laborator la TEHNOLOGIA FARMACEUTICĂ II (industrială)  pentru studenţii anului IV (semestrul 8, a.u. 2019)

N

DATA

TEMA

Nr.ore

1-3

04.02-22.02.19

Capsule medicinale (flexibile, operculate). Prepararea, verificarea calităţii. Prepararea suspensilor, emulsiilor, unguentelor, emplastrelor (liniment cu streptocidă, sintomicină, Wişnevskii, unguent cu zinc, emplastru cu oxid de plumb). Verificarea calităţii. Însuşirea malaxoarelor, morilor, dispergatoarelor. 

 

12

4

25.02.-01.03.19

 

                              

                                 Totalizare N1

 

4

5

04.03.-08.03.19

Comprimate. Determinarea proprietăţilor fizico – chimice şi tehnologice ale pulberelor şi granulatelor.

 

4

6-7

11.03.-22.03.19

 

 

Fabricarea comprimatelor prin presarea directă (clorură de sodiu, bromură de sodiu, acid boric) şi cu substanţe auxiliare (comprimate cu acid acetilsalicilic). Verificarea calităţii. Însuşirea maşinilor de comprimat. 

 

8

8-9

25.03.-05.04.19

Fabricarea comprimatelor prin granularea umedă (comprimate cu streptocidă, sulfademizină, dibazol, cafeină şi benzoat de sodiu). Verificarea calităţii.

 

8

10

08.04.-12.04.19

Acoperirea comprimatelor cu învelişuri. Comprimate friabile, granule. Verificarea calităţii.

 

4

11

15.04.-19.04.19

                                  

                                  Totalizare N2

 

4

12

22.04 -26.04.19

 

Soluţii injectabile în fiole. Pregătirea fiolelor pentru umplere. Controlul stabilităţii termice şi chimice a sticlei fiolelor. Determinarea mărimii vidului pentru umplerea fiolelor cu soluţii. 

4

13

06.05-10.05.19

Soluţii injectabile care necesită purificare specială (clorură de calciu, sulfat de magnesiu, glucosă) etc. Verificarea calităţii.

4

14-15

13.05-24.05.19

Pregătirea soluţilor injectabile cu stabilizatori (sol clorhidrat de novocaină, cafeină şi benzoat de sodiu, novocainamidă, acid ascorbic) etc. Verificarea calităţii soluţiilor injectabile. Soluţii injectabile fără stabilizare termică (sol. Hexametilentetramină) sol. injectabile uleioase (sol. camfor). Verificarea calităţii.

8

16

27.05-31.05.19

 

 

                                   

                                 Totalizare N3

4

17

03.06-07.06.19

                           Deprinderi practice.

4

 

Total

 

68